Kim cấy chỉ Hàn Quốc Bio Meyisun

  • Mã sản phẩm: Kim cấy chỉ Hàn Quốc Bio Meyisun
  • Thương hiệu: 21 century
  • Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc
  • Kích cỡ kim: 25/30 mm (chiều dài kim/chiều dài chỉ)