Các đơn hàng sẽ được xác nhận và vận chuyển sớm nhất đến địa chỉ đặt hàng thông qua các dịch vụ vận chuyển, chuyển phát nhanh của bưu điện.